Phường Sơn Phong : tổ chức ngày hội thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Phường Sơn Phong vừa tổ chức ngày Hội thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường.

Phường đã phân bố 5 điểm thu thuế tập trung, phân công cán bộ đứng điểm từng khối phố, phối hợp với Ban dân chính Đảng khối vận động, đôn đốc bà con nhân dân đóng góp thuế nghĩa vụ.

Đặc biệt mấy năm gần đây việc thu thuế đất có những điểm mới nên phường đã tập huấn kỹ phương pháp lập bộ, mức tính thuế, cách ghi hóa đơn chứng từ và giải thích cặn kẽ cho hộ nhân dân về mức tính thuế mới, bà con đã hưởng ứng nhiệt tình tham gia giao nộp đông đủ và khí thế.

Chỉ trong 1 buổi sáng ngày, toàn phường Sơn Phong đã huy động nhân dân đóng góp được trên 96 triệu đồng tiền thuế đất phi nông nghiệp, đạt 73% chỉ tiêu cả năm 2015.

Khối Phong Thiện giao nộp đạt 98% tiền thuế đất cả năm, kế đến là khối An Thọ đạt 86%, khối An Hòa đạt trên 82%, các tổ 1, 3, 16, 17 đã giao nộp đạt 100% tiền thuế đất ngay trong ngày hội thu năm 2015./.

Ngọc Lài
 

Tin liên quan