Viện Bảo tồn di tích chiêu sinh Lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích khóa 2 năm 2015

Đối tượng tuyển sinh: là các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di tích, hiện đang thực hiện một trong các nhiệm vụ: Tư vấn lập dự án tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích; Thi công tu bổ di tích; Giám sát thi công tu bổ di tích; Quản lý dự án bảo tồn, tu bổ di tích.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước, ưu tiên các địa phương có nhiều di tích và nhu cầu bảo tồn di tích lớn.

Thời gian và địa điểm học: 180 tiết kể cả thời gian thực hành, theo chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt

Các khóa học dự kiến tổ chức trong thời trong 2 tháng (mỗi tháng học 2 tuần, mỗi ngày học 2 buổi). Khai giảng ngày 21/7/2015, đợt 1: từ 21- 30/7/2015,  đợt 2: từ 17/ - 26/8/2015. Địa điểm học tại Viện Bảo tồn di tích - 489 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Học viên hoàn thành và đạt các yêu cầu của khóa học được cấp chứng chỉ đào tạo. Chứng chỉ của khóa học này là cơ sở để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xét cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực bảo tồn tu bổ di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và thông tư 18/2012/TT-BVHTTDLngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ khóa 2 năm 2015 vào ngày 5/7/2015. Hồ sơ mẫu được phát tại Bộ phận Đào tạo – Viện Bảo tồn di tích.

Kinh phí: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)/1 học viên áp dụng đối với các đối tượng thuộc doanh nghiệp. Các đối tượng thuộc cơ quan quản lý: các Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Phòng Văn hóa&Thông tin, Ban quản lý di tích... được miễn kinh phí đóng góp.Chi phí ăn ở và đi lại của học viên ở các tỉnh do học viên tự túc.

Địa chỉ liên hệ và gửi hồ sơ: Bộ phận đào tạo - Viện Bảo tồn Di tích, điện thoại: 04.38544418 - 04.38548610 máy lẻ 302; 091.302.1684 (Huỳnh Phương Lan); Email: lanhuynh@fpt.vn hoặc daotao.tuboditich@gmail.com./.


BBT

Tin liên quan