Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Kể từ 6/2015, các cá nhân, tổ chức có thể nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính (bưu điện).

Ngày 16/6/2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính. Theo quy định tại Quyết định này, công dân có thêm lựa chọn hình thức nộp, nhận kết quả so với trước đây chỉ có một nơi là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các UBND huyện, thị xã, thành phố.

Hệ thống bưu điện trong toàn tỉnh có thể tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Quyết định cũng quy định rõ nội dung, đối tượng áp dụng; phạm vi thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; thời gian chuyển kết quả; phí, lệ phí và các điều khoản thi hành. Chẳng hạn như tại huyện, thị xã, thành phố thì tất cả các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đều có thể thực hiện qua hình thức này, ngoại trừ các thủ tục giải quyết ngay trong ngày làm việc và các thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

Tại các Sở, Ban, ngành: Bao gồm thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đăng ký doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh; Đầu tư; Công nghiệp; Thương mại; Giao thông vận tải; Tài nguyên và môi trường; Cấp phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng; Văn hóa, thể thao, du lịch; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Giáo dục và đào tạo, Lao động và chính sách xã hội; Y tế; Khoa học và công nghệ; Thông tin và truyền thông; Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Hành chính tư pháp và Lý lịch tư pháp; Ngoại vụ.

Tại các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Bao gồm thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Chứng minh nhân dân; Cấp hộ chiếu, quản lý xuất nhập cảnh; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Tải Quyết định 2121.doc

Tin liên quan