Khai trương Trung tâm Anh Ngữ Sao Xanh tại Hội An

Ngày 11.07.2015, Trung tâm Anh Ngữ Sao Xanh (Greenstar) đã long trọng tổ chức khai trương tại 06 - Hoàng Diệu,Hội An.