Phấn đấu đến cuối năm 2015, xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà hoàn thành 100% tiêu chí XD Nông thôn mới

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố vừa tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố cho biết: đến nay  2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà đạt 15/19 tiêu chí, xã Tân Hiệp đạt 13/19 tiêu chí và xã Cẩm Kim đạt 11/19 tiêu chí.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới Thành phố ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, địa phương và sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị các ngành, địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tích cực hỗ trợ để 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; đồng thời rà soát các tiêu chí chưa đạt để tập trung quyết liệt, phấn đấu đến cuối năm 2015 hai xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà hoàn thành 100% tiêu chí, trên cơ sở đó lập hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới./.

 Khánh Quỳnh
      
 

Tin liên quan