Phường Minh An: Đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

6 tháng qua, phường Minh An đẩy mạnh và chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân về công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Tổng biện pháp tránh thai trên toàn phường Minh An thực hiện trong 6 tháng qua là 377/ 410, đạt 91% chỉ tiêu cả năm.

Ngoài việc tổ chức ngày sức khỏe sinh sản hằng tháng, phường đã mở 1 đợt truyền thông dân số, vận động các đối tượng trong diện sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai. Tổng biện pháp tránh thai trên toàn phường Minh An  thực hiện trong 6 tháng qua là 377/ 410, đạt 91% chỉ tiêu cả năm.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường có 16 trường hợp sinh con, trong đó có 1 trường hợp sinh con thứ 3 ở khối phố An Thắng.  Để  tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, từ nay đến cuối năm, phường Minh An tiếp tục tổ chức có hiệu quả ngày sức khỏe sinh sản hằng tháng, vận động các đối tượng trong diện sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai và hạ thấp tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao./.

Như Bình

 

Tin liên quan