Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ trên địa bàn thành phố

UBND Thành phố vừa phê duyệt Phương án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020.

Theo Phương án được duyệt, trong 6 năm, từ 2015-2020, sẽ có 5 dự án thành phần được triển khai, đó là, xây dựng và phát triển mô hình sản xuất rau hưu cơ kết hợp với nuôi gà tại xã Cẩm Thanh; xây dựng và phát triển mô hình làng nông nghiệp hữu cơ tại khối An Mỹ, phường Cẩm Châu; xây dựng và phát triển mô hình làng rau hữu cơ tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà; xây dựng và phát triển mô hình sản xuất bắp nếp – rau hữu cơ tại Cẩm Thanh và xây dựng và phát triển mô hình sản xuất bắp nếp – rau hữu cơ tại phường Cẩm Nam.

Tổng kinh phí thực hiện phương án từ 2015-2020 là 3,33 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là 1,83 tỷ đồng, số còn lại huy động từ nguồn tài trợ và đối ứng của người dân.

Theo Phòng Kinh tế thành phố, từ nguồn kinh phí chương trình tam nông, chương trình thủy lợi hóa đất màu và từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ cho các địa phương, trong năm 2015, phương án bắt đầu triển khai với tổng kinh phí là 360 triệu đồng./.

Quảng Lâm

 

Tin liên quan