Chi Cục thống kê

Chi cục Thống kê thành phố chịu sự quản lý trực tiếp về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương của Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế- xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ...

CHI CỤC THỐNG KÊ

 Địa chỉ: 16 Phan Chu Trinh

 Số ĐT: 0510 3861 259

 Email: hoian@gso.gov.vn

 Fax: 3861259

 

 

Nguyễn Xuân Vinh

Chi cục Trưởng

 

 CQ: 0510 3861 259 

 NR: 0510 3862 189

 DĐ: 0905 847128

 Email: vinhtkhoian@gmail.com

 

Trần Thị Bình

Phó Chi cục Trưởng

Bí thư Chi bộ

 

 

 CQ: 3861 259

 NR: 3923 500

 DĐ: 0169 8731141

 Email: binhtkhoian@gmail.com

 

 

Tin liên quan