Trung Tâm Văn hóa Thể thao

Chức năng nhiệm vụ

Được thành lập theo Quyết định số 294/QĐ-UB ngày 04/7/1997 của UBND Thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An) về việc thành lập Trung tâm VH-TT Hội An.
Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động và phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền lưu động và thường trực tổ chức các sự kiện văn hoá, lễ hội của Thành phố; đồng thời tổ chức giới thiệu, tuyên truyền và phát huy các giá trị lịch sử văn hoá của Di sản Văn hoá Thế giới Đô thị cổ Hội An qua hoạt động hướng dẫn tham quan Đô thị cổ Hội An, dịch vụ du lịch cho du khách trong nước và quốc tế.

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Giám đốc:  Trương Thị Ngọc Cẩm
Số điện thoại: 0235 3. 3862 306
Điện thoại di động: 0977 590 599
Email: ngoccamha@gmail.com

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Phương Đông
Số điện thoại: 0235 3.910 035
Điện thoại di động: 0982 923 102

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đình Tịnh
Số điện thoại: 0235 3.910 318
Điện thoại di động: 0914 056 645
Email: dinhtinh.ttvhtt@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Quảng Trường Sông Hoài, 01 Cao Hồng Lãnh, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An.
Điện thoại: 0235 3.861 327, Email: ttvhtt@dng.vnn.vn
Website: www.Hoianworldheritage.org.vn  - www.HoianAncienttown.vn

 

Tin liên quan