Đội kiểm tra quy tắc Thành phố

Vị trí và chức năng:

1. Đội kiểm tra quy tắc Hội An (gọi tắt là Đội KTQT) là tổ chức sự nghiệp chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Hội An và chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn của các cơ quan có liên quan và chuyên ngành quản lý cấp trên và Thành phố.

2. Đội KTQT có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

Chức năng, Nhiệm vụ và Quyền hạn:

1. Đội KTQT thực hiện chức năng kiểm tra, phát hiện và phối hợp xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, sữa chữa nhà ở, công trình dân dụng, hạ tâgf đô thị; các đối tượng hành nghề môi giới, chèo kéo bu bám khách trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan trong việc kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai, vệ sinh môi trường, mỹ quan, cảnh quan đô thị; kiểm tra các lĩnh vực văn hóa, văn minh du lịch, thương mại dịch vụ và phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự và an toàn xã hội và tham mưu UBND Thành phố có những biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền luật định.

2. Hướng dẫn, giải thích, nhắc nhở các tổ chức và công dân chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý, trật tự xây dựng, văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.

3. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực được giao thưo chức năng, nhiệm vụ quy dịnh; khi phát hiện sai phạm được quyền lập Biên bản VPHC và báo cáo với UBND Thành phố để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

4. Đội có trách nhiệm phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn. UBND xã, phường và lực lượng công an tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt. cưỡng chế hành chính của các cấp có thẩm quyền về việc buộc khôi phục nguyên hiện trạng ban đầu của đất đã bị thay đổi do hành vi VPHC gây ra, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm và các công trình phải di chuyển để giải phóng mặt bằng. Đội có bộ phận chuyên trách nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trực tiếp tham gia hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích các tổ chức và công dân chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự văn minh trong kinh doanh, dịch vụ, du lịch, thương mại trên địa bàn Thành phố, giải quyết nạn cò mồi, bu bám, chèo kéo khách.

5. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác trong quản lý đô thị, trật tự an toàn xã hội do UBND Thành phố giao.

ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC
 Địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học
 Số ĐT: 0510 3862 358
 Email: doiktqt@gmail.com
 Fax:
 
Ngô Thông
Đội Trưởng, Bí Thư Chi bộ
 
 CQ: 0510 3862 358
 NR:
 DĐ: 0905 357151
 Email:
 
Trần Trọng Vĩnh
Đội Phó, Phó Bí thư Chi bộ
 
 CQ: 0510 3862 358
 NR:
 DĐ: 0935 688553
 Email:
 
Dương Văn Phu
Đội Phó
 
 CQ: 0510 3862 358
 NR:
 DĐ: 0905 914131
 Email:
 
Cao Thanh Tâm
Đội Phó
 
 CQ: 0510 3862 358
 NR:
 DĐ: 0905 234059
 Email:

 

Tin liên quan