Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS/SKSS-KHHGD

Trong giai đoạn 2011- 2015, tỉ suất sinh thô CBR trên địa bàn TP được duy trì ở mức ổn định, không quá 12 phần nghìn/năm, tổng tỉ suất sinh TFR được duy trì ở mức thấp hợp lý là l,5 đến 2 con/phụ nữ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt dưới l %/ năm.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tuy giảm không đều, nhưng cả 5 năm, tỷ lệ sinh con 3 toàn thành phố đã giảm 2,39 % so với giai đoạn 2006-2010, riêng tỷ số giới tính khi sinh giai đoạn 2006-2010 là 111,34 nam/100 nữ đã giảm xuống còn 109,7nam/ 100 nữ trong giai đoạn 2011-2015.

Ngoài ra, tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại CPR đạt chỉ tiêu đề ra là 75 %; hằng năm có hơn 5.000 cặp vợ, chồng lựa chọn xử dụng biện pháp tránh thai mới, trong đó có 84 % biện pháp tránh thai phi lâm sàng và 16% lâm sàng.

Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được triển khai đồng bộ, hiệu quả, những hoạt động như: Sàng lọc trước sinh, sơ sinh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai, khám sức khỏe tiền hôn nhân... được chú trọng về chất lượng, phương thức hoạt động được đổi mới.

Bên cạnh đó, mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản- KHH gia đình được củng cố và phát triển, sức khỏe sinh sản của người dân được cải thiện đáng kể./.

Tin liên quan