Hội An đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hơn một tháng qua, kể từ ngày Đại hội Đảng bộ TP.Hội An lần thứ XVII kết thúc thành công, cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố đã tích cực đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống…

 

Đại hội Đảng bộ TP.Hội An lần thứ XVII xác định tiếp tục tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc ở cơ sở, gần dân, hiểu dân. Ảnh: T.DŨNG
Đại hội Đảng bộ TP.Hội An lần thứ XVII xác định tiếp tục tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc ở cơ sở, gần dân, hiểu dân. Ảnh: T.DŨNG

Nhất quán nhận thức và hành động

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Đảng ủy phường Minh An tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên của phường. Động thái “đi sớm” một bước này được Thành ủy Hội An đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Vinh - Bí thư Đảng ủy phường Minh An chia sẻ: “Trên cơ sở những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, chúng tôi thông tin nhanh đến toàn thể cán bộ, đảng viên để mọi người nắm bắt kết quả cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới. Ngoài các nội dung có tính chất bao quát của thành phố, chúng tôi rút ra những nội dung trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Minh An cần thực hiện. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhất quán nhận thức và hành động, cùng hướng đến mục tiêu đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Cũng theo ông Nguyễn Văn Vinh, cấp ủy, chính quyền phường Minh An đặc biệt quan tâm đến việc điều chỉnh phân vùng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của thành phố, trong đó khu vực phố cổ - địa bàn phường tiếp tục được xác định là trung tâm của đô thị. Vì vậy, địa phương quán triệt ngay để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ trách nhiệm bảo tồn nghiêm ngặt và phát huy các giá trị của khu phố cổ. Từ đó người dân phát huy vai trò chủ nhân trực tiếp quản lý, sử dụng di tích, chấp hành tốt các quy chế xây dựng, trùng tu, đồng thuận và tự giác chấp hành các quy chế sản xuất kinh doanh, trưng bày hàng hóa, tạo sự thông thoáng văn minh thân thiện.

Phương hướng chung của Hội An trong 5 năm đến theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra là: “Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa; không ngừng đổi mới tư duy trên tất cả lĩnh vực, tranh thủ thời cơ, chuẩn bị cơ sở vật chất, chủ động hội nhập, tiếp tục xây dựng Hội An phát triển bền vững theo định hướng thành phố sinh thái văn hóa, du lịch”. Ông Trần Trung Sơn - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An nói: “Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, vấn đề quan trọng là phải gần dân, sát dân, hiểu dân để triển khai thực hiện. Các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên phải sát cơ sở, thậm chí giải quyết từng việc nhỏ, những yêu cầu chính đáng của nhân dân”.

Hướng mạnh về cơ sở

Theo tinh thần chung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố vừa qua, Hội An tiếp tục xem văn hóa và con người là nhân tố trung tâm, quyết định quá trình phát triển của thành phố. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được xác định mũi nhọn chủ công là dịch vụ - du lịch - thương mại. Riêng đối với du lịch, nhiệm kỳ này, Hội An đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 11,8 triệu lượt khách, tổng ngày khách lưu trú tăng bình quân 8,86%/năm. Trong nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Hội An xác định tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển văn hóa xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo phát triển bền vững thành phố. Song hành với việc đảm bảo quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, Hội An sẽ tăng cường công tác liên kết, hợp tác, đối ngoại, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân… Chỉ tiêu, các giải pháp cụ thể đã được đề cập sát thực, toàn diện; và để thực hiện, Đảng bộ thành phố yêu cầu cả hệ thống chính trị cần thay đổi phương pháp làm việc, trên tinh thần tập trung hướng mạnh về cơ sở, giải quyết công việc ngay tại tuyến cơ sở, không giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân từ bàn giấy văn phòng.

Ông Kiều Cư - Bí thư Thành ủy Hội An nói: “Đảng bộ thành phố xác định, khi triển khai thực hiện, phải làm sao để nghị quyết thực sự đi vào trong nhận thức, tâm tư tình cảm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và điều đảng bộ đặt ra là thay đổi về phương pháp, phong cách. Theo đó, tăng cường sâu sát cơ sở, tất cả phải hướng về cơ sở để giải quyết các vấn đề nổi cộm. Chẳng hạn, những vướng mắc trong bồi thường giải tỏa, phải bắt tay vào giải quyết dứt điểm ngay, chứ không lẽ vẫn để tồn tại tình trạng hơn 100 hộ vẫn còn ở nhà tạm như hiện nay. Ngay bây giờ phải giải quyết rốt ráo việc này, không quá tháng 9. Mà muốn vậy, phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở”.

Chủ trương hướng về cơ sở, giải quyết công việc ngay từ cơ sở tuy không mới, nhưng lâu nay ở các địa phương trong tỉnh việc thực hiện chưa đạt hiệu quả cao. Và ở Hội An, chủ trương này tiếp tục được Đảng bộ thành phố kiên quyết chỉ đạo thực hiện. Với quan điểm, cách làm nhất quán, Đảng bộ Hội An kỳ vọng các ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, phường sẽ gần dân, hiểu dân hơn, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề bức xúc, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đề ra.

LÊ HIỀN (baoquangnam.com.vn)

 

Tin liên quan