Truyền hình Hàn Quốc làm phóng sự quảng bá du lịch Hội An

Từ ngày 26/8 đến 06/9/2015, đoàn phóng viên của hãng truyền hình VTTH EBS (Hàn Quốc) đến Hội An thực hiện phóng sự quảng bá du lịch Hội An.