Cẩm Châu: trên 195 tỷ đồng doanh thu ngành DV-DL

9 tháng qua, 15 khách sạn và 64 cơ sở du lịch nhà vườn của phường Cẩm Châu đã đón tổng lượng khách 138.371 lượt, tăng 2,00%. Tổng ngày khách lưu trú 316.979 ngày, tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn phường phát triển ổn định, chủ yếu các trục đường chính đã có 5 hộ mới ra kinh doanh nâng tổng số hộ kinh doanh trong toàn phường 702 hộ. Doanh thu toàn ngành dịch vụ - du lịch Cẩm Châu  ước đạt trên 195 tỷ đồng, đạt 71,60% so kế hoạch.

Theo ông Lương Sơn - Chủ Tịch UBND phường: Hiện nay, địa phương đẩy mạnh các loại hình dịch vụ - du lịch - thương mại phát triển mạnh, đa dạng, đều khắp trong đó khuyến khích việc đầu tư các loại hình dịch vụ du lịch nhà vườn đối với các khu vực theo định hướng phát triển của thành phố; đồng thời phối hợp Phòng TM- DL thành phố  và các doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành triển khai các trình tự nội dung công việc theo kế hoạch Phát triển du lịch - dịch vụ tại làng An Mỹ vừa được UBND Thành phố phê duyệt nhằm sớm đưa vào thực hiện hiệu quả./.
 

                                                                                  

 

 

Tin liên quan