Hội An đã thu hoạch xong 385 ha lúa vụ Hè Thu năm 2015

Đây là vụ lúa được mùa, năng suất bình quân đạt 57 tạ/ ha.

Vụ lúa Hè Thu được mùa

Ông Lê Đình Tường- Phó phòng Kinh tế thành phố cho biết: Vụ lúa Hè Thu được mùa là nhờ bà con nông dân tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, dùng giống ngắn và trung ngày để sạ cấy đại trà. Bênh cạnh đó, các ngành chức năng chủ động nhiều biện pháp phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột, chống hạn chu đáo, hỗ trợ cho nông dân chăm sóc lúa phát triển an toàn qua từng giai đoạn. Cuối vụ lúa chín đồng đều,  thu hoạch tránh được mưa gió trong bão số 3. Chỉ có vài ha lúa ở Cẩm Châu do bà con sạ giống dài ngày Xi 23, lúa  chín muộn, bị ảnh hưởng năng suất do thiên tai gây ra nhưng không đảng kể./. 


       

Tin liên quan