Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Thành ủy Hội An vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng chí Trần Ánh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - UV.BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; đồng chí Bí thư của 78 tổ chức cơ sở đảng  trực thuộc Thành ủy; đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN và Trưởng Công an các xã phường.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Đinh Xuân Nghĩ thông qua Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 28/9/2015 của Thành ủy Hội An về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị. Đây là Chỉ thị rất quan trọng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Hội nghị nghe một số ý kiến tham luận về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ánh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể từ thành phố đến cơ sở cần nâng cao nhận thức, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ của địa phương đơn vị, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo, hiệu quả, đề cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, linh hoạt của các địa phương đơn vị, nhất là người đứng đầu./.

Tin liên quan