Ra mắt Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp

Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng nam vừa ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tại địa chỉ http://htdn.ipaquangnam.gov.vn.

Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam là Trang thông tin điện tử nhằm giải đáp kịp thời những kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các doanh nghiệp có thể vào Cổng TTĐT này  trực tiếp đặt câu hỏi hoặc có thể đăng ký làm thành viên của Cổng để trao đổi, đề nghị giải đáp những vướng mắc.

Cổng TTĐT xây dựng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời ứng dụng CNTT vào công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy công tác cải cách hành chính phục vụ cho doanh nghiệp.

Giao diện Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanhnghiệp: Ảnh chụp từ website

Tin liên quan