Tuyên truyền, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật

Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Công an và Hội Cựu Chiến Binh Thành phố về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ đầu năm đến nay, lực lượng xung kích Cựu Chiến Binh – Cựu Quân nhân, đã duy trì mỗi xã phường 25 thành viên, thường xuyên phối hợp với Công an và Ban Chỉ huy Quân sự tuần tra bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn với hơn 1.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Ngoài ra, Hội Cựu Chiến Binh các xã, phường còn phối hợp với Công an địa phương gọi hơn 100 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật để tuyên truyền, giáo dục. Qua đó đã cảm hóa 24 thanh thiếu niên tiến bộ.

Hội còn tham gia hòa giải thành công 30/33 vụ tranh chấp đất đai, làm mất an ninh trật tự  trong thôn, xóm và mâu thuẫn gia đình.

                                                                                            NHƯ BÌNH

 


,

 

Tin liên quan