Góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới của xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà năm 2015

Căn cứ Quyết định số 4001/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Hướng dẫn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Để thực hiện đúng trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố đề nghị:

Tin liên quan