Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Sau đây là tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH theoThông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

 

Các khoản tính đóng BHXH

Các khoản không tính đóng BHXH

Tiền lương

Phụ cấp lương

(là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ)

Khoản chế độ và phúc lợi

 

Phụ cấp chức vụ, chức danh

Tiền thưởng theo quy định tạiĐiều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến.

 

Phụ cấp trách nhiệm

Tiền ăn giữa ca

 

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ

 

Phụ cấp thâm niên

Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Phụ cấp khu vực

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác

 

Phụ cấp lưu động

 

 

Phụ cấp thu hút

 

 

Các phụ cấp có tính chất tương tự

 

Lưu ý: Nội dung trên được áp dụng từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017.

Thanh Hữu (http://thuvienphapluat.vn)

 

Tin liên quan