Hội Cựu chiến binh Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đến nay, các cấp Hội Cựu Chiến binh từ thành phố đến các xã phường, cơ quan đã tổ chức tuyên truyền trong 85 Chi hội với hơn 4.600 cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh và Hội Cựu Quân nhân học tập những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử Hội đồng HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương…

Qua lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú có 101 cán bộ, hội viên được các tổ chức và nhân dân giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên Cựu Chiến binh, Cựu Quân Nhân thành phố trong việc tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Trước - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố cho biết: Từ nay đến 22-5, Các Cấp Hội CCB từ thành phố đến các xã, phường tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và gia đình tích cực vận động nhân dân tham gia các buổi tiếp xúc ứng cử viên các cấp và phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự bảo vệ tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

 

Tin liên quan