Xã Cẩm Hà hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 3

Sáng 15/4, UBMT xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã Cẩm Hà nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thông báo kết quả 54 vị ứng cử đại biểu HĐND xã đã được cử tri 7 khu dân cư trên địa bàn xã hiệp thương lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, hội nghị đã hiệp thương lấy ý kiến  nhận xét và biểu quyết thống nhất cho 11 vị đại biểu đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã chốt danh sách 43 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó tỷ lệ nữ đạt 34,9%, tỷ lệ ứng cử viên trẻ đạt 37,2% và người ngoài Đảng đạt 30,2% ./.

Văn Kỹ
 

Tin liên quan