Phường Sơn Phong: 40 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường

Sáng 15/4/2016 phường Sơn Phong đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.