Cẩm Phô: 42 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều 14/4, Ủy ban MTTQ phường Cẩm Phô tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.