Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hội An khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách và kết quả bầu cử

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm phường Minh An và phường Sơn Phong:

1

Ông Phan Ngọc Nhơn Kiệt

được 6.017 phiếu

đạt 75,42% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Ông Bùi Văn Dũng

được 5.967 phiếu

đạt 74,79% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Bà Trần Thị Thu Hòa

được 5.376 phiếu

đạt 67,39% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Ông Đinh Xuân Nghĩ

được 5.345 phiếu

đạt 67,00% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Bà Đỗ Thị Kim An

được 4.402 phiếu

đạt 55,18% so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm phường Cẩm Phô và phường Tân An:

1

Ông Nguyễn Đức Chung

được 10.425 phiếu

đạt 77,53% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Ông Nguyễn Văn Lanh

được 10.002 phiếu

đạt 74,39% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Ông Đinh Phú Đông

được 9.712 phiếu

đạt 72,23% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Ông Nguyễn Văn Vinh

được 9.299 phiếu

đạt 69,19% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Bà Phạm Thị Kim Loan

được 8.390 phiếu

đạt 62,40% so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm phường Cẩm Nam và xã Cẩm Kim:

1

Ông Huỳnh Ngọc Hùng

được 6.325 phiếu

đạt 76,45% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Bà Huỳnh Thị Kim Dung

được 6.156 phiếu

đạt 74,41% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Ông Nguyễn Văn An

được 5.631 phiếu

đạt 68,06% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Ông Phan Xuân Thanh

được 5.417 phiếu

đạt 65,48% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Ông Vương Quốc Hòa

được 5.297 phiếu

đạt 64,03% so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm phường Cẩm Châu và xã Cẩm Thanh:

1

Ông Lê Chơi

được 11.834 phiếu

đạt 79,11% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Ông Trần Ánh

được 11.264 phiếu

đạt 75,30% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Ông Đinh Cao Thắng

được 10.644 phiếu

đạt 71,15% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Bà Nguyễn Thị Vân

được 10.293 phiếu

đạt 68,81% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Ông Quảng Văn Quý

được 8.805 phiếu

đạt 58,86% so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm phường phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà:

1

Ông Nguyễn Văn Dũng

được 12.854 phiếu

đạt 85,00% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Ông Lê Xuân Quang

(Thượng tọa Thích Hạnh Hoa)

được 11.098 phiếu

đạt 73,39% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng

được 10.694 phiếu

đạt 70,72% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Bà Trần Thị Cẩm Nhung

được 9.693 phiếu

đạt 64,10% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Ông Kiều Văn Sang

được 9.401 phiếu

đạt 62,17% so với tổng số phiếu hợp lệ

Xem danh sách trích ngang 30 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ở các bài tiếp theo

Tin liên quan