Hút thuốc làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2

Những người hút thuốc lá và hít phải khói thuốc đều có nguy cơ cao bị bệnh tiểu đường loại 2, theo kết quả cuộc hồi cứu 88 cuộc nghiên cứu liên quan tới gần 6 triệu người.

Những người hút thuốc lá và hít phải khói thuốc đều có nguy cơ cao bị bệnh tiểu đường loại 2, theo kết quả cuộc hồi cứu 88 cuộc nghiên cứu liên quan tới gần 6 triệu người.