Hội An nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hội An đang tổ chức đợt khám nghĩa vụ quân sự năm 2017. Theo chỉ đạo của thành phố, công tác khám nghĩa vụ quân sự có nhiều máy móc thiết bị y tế hiện đại, tổ chức tại một điểm tập trung (không khám tại từng xã phường như mọi năm), nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng khám tuyển.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng trong các ngày khám sức khỏe NVQS, đúng 7 giờ sáng, đông đảo thanh niên đã có mặt tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố theo lịch khám của từng xã phường. Đợt này, toàn thành phố có hơn 800 thanh niên khám tuyển. Trước đó, để đảm bảo quân số lên trạm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã phường đã triển khai các công việc cần thiết, trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền vận động để tất cả các thanh niên đều đến khám đúng thời gian quy định.