Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Ngày 16/2, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.