Kế hoạch tổ chức cuộc thi Đồng hành với di sản Quảng Nam

Với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa thông qua những cảm xúc, ấn tượng đối với các hoạt động diễn ra qua các kỳ tổ chức Festival Di sản Quảng Nam; qua đó, quy tụ các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo sự đồng thuận chung tay thực hiện tốt sự kiện này trong những lần tổ chức tiếp theo.

-Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá đến nhân dân và du khách tìm hiểu rõ hơn về văn hóa và du lịch Quảng Nam thông qua sự kiện Festival Di sản Quảng Nam.

– Tôn vinh các tổ chức và cá nhân có những sáng kiến, ý tưởng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ban Tổ chức Festival Di sản Quảng Nam xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ chức Cuộc thi “Đồng hành với Di sản Quảng Nam”

Hình thức, nội dung thi:
Hình thức bài viết: Tác phẩm báo chí (chọn một số thể loại phù hợp như: bài phản ảnh, bài thời sự; bài phóng sự, ký sự và ghi chép…) và văn học (chọn một số thể loại phù hợp như: bút ký, ghi chép, tản văn…), gồm các nội dung:

– Ấn tượng các kỳ tổ chức Festival trước;

– Ý tưởng về phương án tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VII;

– Ý tưởng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Quảng Nam.

– Hình thức thiết kế ý tưởng: Các ý tưởng về mẫu thiết kế các tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm du lịch, hàng lưu niệm, quà tặng du lịch mang đặc trưng di sản Quảng Nam.

– Hình thức trả lời các câu hỏi trực tuyến qua mạng internet.

– Các hình ảnh về di sản Quảng Nam.

– Các video, clip ghi về ấn tượng di sản Quảng Nam

2. Giải thưởng: Ban Tổ chức trao các nhóm giải thưởng, gồm:

– Giải thưởng cho các bài viết thể loại báo chí.

– Giải thưởng cho các bài viết thể loại văn học.

– Giải thưởng cho các tác phẩm thiết kế ý tưởng về mẫu thiết kế các tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm du lịch, hàng lưu niệm, quà tặng du lịch mang đặc trưng di sản Quảng Nam.

– Giải thưởng hình thức thi trả lời các câu hỏi trực tuyến qua mạng internet.

– Giải thưởng hình thức thi ảnh về di sản Quảng Nam.

– Giải thưởng các video, clip ấn tượng di sản Quảng Nam.

– Ban Tổ chức trao giải thưởng gồm: Giấy khen, tiền thưởng và kèm theo các ấn phẩm Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017. (Ban Tổ chức công bố mức thưởng trong thông báo Thể lệ)

– Ban Tổ chức sẽ trao một số giải thưởng khác như: Lưu trú tại các khách sạn, tour du lịch, tham quan… ở các thể loại phù hợp với các đối tượng dự thi.

3.Thời gian tổ chức: Từ tháng 01/2017 đến ngày 14/6/2017

Tải kế hoạch chi tiết.pdf

Tin liên quan