Hội cựu chiến binh Phường Sơn Phong tổ chức Đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2017-2022

Vừa qua Hội cựu chiến binh phường Sơn Phong đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2017-2022.

     Nhiệm kỳ 5 năm qua Hội cựu chiến binh phường Sơn phong luôn đoàn kết vận động các thế hệ cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn phường đều tham gia học tập quán triệt và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội đã vận động hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, huy động góp trên 840 triệu đồng vào nguồn quỹ tiết kiệm quay vòng vốn, giải quyết cho 600 lượt hội viên mượn làm ăn, buôn bán. Hội còn tín chấp, đề xuất các cấp giải quyết cho 53 hội viên vay trên 956 triệu đồng từ các kênh của nhà nước đầu tư phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Đến nay toàn phường không còn hộ cựu chiến binh nghèo, số hộ khá và giàu đã nâng lên đến 85%, tăng hơn 10% so với 5 năm trước. Các thế hệ cựu chiến binh địa phương đã tham gia tích cực chương trình phát triển văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng văn minh đô thị, 100% gia đình hội viên đã ký cam kết giảm thiểu sử dụng túi NILON, bảo vệ môi trường, hưởng ứng thực hiện xây dựng thành công tuyến đường văn minh. Trong 5 năm Hội đã huy động đóng góp gần 45 triệu đồng hỗ trợ cho hội viên bị đau ốm nặng, gặp khó khăn, rủi ro và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền hơn 4 triệu đồng.

    Các phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu, xây dựng đời sống văn hóa, đổi mới phương thức nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hội trong sạch vững mạnh và giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ được hội cựu chiến binh phường phát động sâu rộng, hội viên đã hưởng ứng tích cực đạt hiệu quả. Trong 5 năm Hội đã trực tiếp theo dõi, cảm hóa giáo dục tiến bộ được 5 thanh thiếu niên hư hỏng từ bỏ hẳn các hành vi phạm pháp. Kết quả qua bình xét 5 năm toàn phường Sơn Phong có trên 98% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu, 99% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Hội cựu chiến binh phường Sơn Phong đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc 5 năm liền, được công nhận trong tốp dẫn đầu phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu toàn Thành phố.