Quy định số phòng tối đa của một đơn nguyên biệt tự du lịch

Ngày 24.3.2017, UBND Thành phố ban hành văn bản số 935/UBND quy định số phòng tối đa của một đơn nguyên biệt thự du lịch.

Theo đó, quy định số phòng tối đa là 08 phòng và 01 phòng đón khách (phòng sinh hoạt chung), có diện tích tối thiểu là 30m2 đối với một đơn nguyên biệt thự du lịch. Văn bản này thay thế văn bản số 2339/UBND ngày 17/6/2016. 

Tải văn bản đính kèm

Tin liên quan