Hai tấm lòng và một mảnh đời

Chi hội Cựu Chiến binh thôn Thanh Nhì - xã Cẩm Thanh có hai hội viên được mọi người mến phục đó là chị Hồ Thị Nghiên và anh Lê Thới, những người đã sống và vun đắp mối tình đồng chí anh em, tuy hai hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung một tấm lòng và trái tim yêu thương đồng đội sâu sắc.