SỐNG ĐỂ KHÔNG UỔNG PHÍ THỜI GIAN

Với quan niệm sống làm sao để không uổng phí khoảng thời gian nào trong cuộc đời, ông Nguyễn Vạn Năng (Khối Xuân Quang, phường Tân An, Hội An) đã nỗ lực tham gia mọi công tác chuyên môn, lẫn các hoạt động xã hội từ khi còn trai trẻ đến lúc nghỉ hưu….

Cuộc đời ông Nguyễn Vạn Năng dường như trải dài với những hoạt động không mệt mỏi. Tham gia kháng chiến rồi được tập kết ra Bắc, được cử đi học văn hóa ở Quảng Tây (Trung Quốc), học lịch sử ở Liên Xô và về công tác ở Bộ Đại học. Sau năm 1975, ông được giao phụ trách tiếp quản các trường Đại học ở phía Nam (từ Huế đến Cần Thơ), công tác tại TP Hồ Chí Minh. Gắn bó cả cuộc đời trai trẻ với ngành sư phạm, khi về hưu, về sinh sống tại Hội An (Quảng Nam), vợ chồng ông Năng luôn tâm niệm phải khuyên dạy con cái học hành, phải học cách để sống tốt, giúp ích cho đời. Năm 2004, khi về sống tại Tân An- một phường mới của Hội An, ông Năng luôn trăn trở khi thấy địa bàn mới thành lập còn thiếu thốn trăm bề. Nhất là thiếu các thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa, đời sống tinh thần nên ông đã tự bỏ tiền túi ra mua sắm vật tư, thiết bị rồi vận động cán bộ trẻ ở khối phố cùng đến trang trí, sắp đặt khu thiết chế văn hóa để tạo thành điểm đọc sách cho thiếu nhi và làm nơi hội họp, sinh hoạt của nhân dân. Ông lại tranh thủ thời gian đọc tài liệu, sách, báo để sưu tầm, chọn lọc, trưng bày các tranh ảnh, tác phẩm thơ văn về Bác Hồ, các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các mốc son lịch sử của dân tộc, nội dung xây dựng đời sống văn hóa,..,có ý nghĩa cổ động và giáo dục sâu rộng để phổ biến cho mọi người cùng đọc. Khu thiết chế văn hóa Xuân Quang nhờ vậy đã trở thành tụ điểm sinh hoạt bổ ích, gần gũi với mọi người, nhất là các bọn trẻ.