Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn

UBND thành phố Hội An vừa phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y tế và Quỹ hành động vì trẻ em không khói thuốc lá (Hoa Kỳ) tổ chức 2 lớp tập huấn về xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở dịch vụ du lịch. Có hơn 100 người đại diện của các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố tham gia tập huấn.

  Nội dung tập huấn bao gồm tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản có liên quan, quy định của Tổng Cục Du lịch về môi trường không khói thuốc lá tại cơ sở dịch vụ du lịch; các bước xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và những kinh nghiệm thực hiện thành công. 

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai dự án “Hỗ trợ xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở dịch vụ du lịch và nâng cao năng lực thực thi, đánh giá Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá” trên địa bàn thành phố, hướng đến xây dựng thành công Hội An - thành phố du lịch không khói thuốc lá.