Chương trình Lễ giỗ Tổ nghề Gốm Thanh Hà năm 2017

Từ ngày 30,31/8/2017, tại làng nghề Gốm Thanh Hà sẽ diễn ra Lế giỗ tổ nghề Gốm. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động lễ hội thường niên của Thành phố Hội An. Theo đó, nội dung chương trình cụ thể như sau:

Thời gian: Lễ giỗ Tổ nghề gốm diễn ra trong 02 ngày từ ngày 30/8/2017 đến ngày 31/8/2017 (Nhằm ngày Mồng 9 & 10 tháng 7 năm Đinh Dậu).
Địa điểm: Tại Khu Tổ miếu Nam Diêu thuộc khối Nam Diêu – Thanh Hà.
+ Ngày 30/8/2017 (Nhằm Mồng 9 tháng 7  năm Đinh Dậu).
* Từ 16 giờ 00’ – 17 giờ 30’: Cúng lễ Túc  (Ban Tế lễ làng Gốm)
+ Ngày 31/8/2017 (Nhằm Mồng 10 tháng 7 năm Đinh Dậu).
* Từ 6 giờ 30’ đến 8 giờ 00’: Lễ rước kiệu Tổ nghề Gốm từ khu miếu Lùm Bà Dàng –  khối Thanh Chiếm về khu miếu Tổ nghề Nam Diêu (phương thức di chuyển: đi bộ).
* Lộ trình:  Xuất phát từ Tổ miếu Nam Diêu – khối Nam Diêu, Đường Phạm Phán >>  Đường Duy Tân >> Đường Hùng Vương >> Đường bê tông Tổ 34 – khối Thanh Chiếm >> Miếu Lùm Bà Dàng và ngược lại (Về lại Tổ miếu Nam Diêu để tiến hành tổ chức Lễ tế Chính).

* Từ 8 giờ 00’ đến 9 giờ 00’:
+ Phát biểu khai mạc của BTC.
+ Tặng hoa các đơn vị tham gia tài trợ.
* Từ 9 giờ 00’ đến 10 giờ 30’:
+Dâng lễ vật Giỗ Tổ nghề tại Tổ miếu Nam Diêu.
+Tế lễ  (Tế 05 viên thờ trong khu miếu Nam Diêu): Tế lễ theo theo nghi thức cổ truyền như: Xướng tế, hành tế, tả hữu phân hiến, cổ nhạc, đọc văn tế....
(Tổ chức theo các nghi lễ truyền thống do Người cao tuổi, Ban trị sự miếu Nam Diêu và các hộ dân sản xuất gốm đảm nhận thực hiện).
  2/ Phần hội: 
Thời gian: Ngày 30/8/2017  (Ngày Mồng 9/ 7 / ÂL).
* Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ: Các hoạt động dân gian
- Đi xe đạp chậm
- Đổ nước vào lọ
- Ném bóng vào chum
*Từ 19 giờ 00’ – 22 giờ 00’: Trò chơi diễn xướng dân gian Hội hô bài chòi  (Trung tâm VH-TT T/p Hội An ).
Thời gian:  Ngày 31/ 8/2017 ( Ngày Mồng 10/7/ÂL).
(Các hoạt động trên được tiến hành từ 9 giờ 00 đến 17 giờ 00’ ngày 12/8/2016; có lịch từng hoạt động cụ thể).
a/ Đua thuyền ngang: 6 thuyền đua
b/ Nấu cơm niêu: Nồi nấu cơm là sản phẩm được sản xuất tại làng nghề Gốm Thanh Hà, các vật liệu khác như: củi, nước, bếp nấu bằng gạch...do các đội dự thi chuẩn bị; (riêng gạo nấu do BTC cung cấp).
c/ Bịt mắt đập nồi, bùng binh: gồm 8 đội dự thi (Mỗi đội 02 thành viên: trong đó 01 Nam và 01 Nữ): yêu cầu: phải trúng đích và vỡ nồi, bùng binh mới được tinh điểm (trúng thưởng).
d/ Vượt cầu đập nồi: (nồi bằng gốm: đập trúng đích, vỡ nồi mới được tính điểm).
e/ Kéo co: Mỗi đội 10 VĐV ( 05 Nam –  05Nữ ) có 04 Đội tham gia.
Lễ Giỗ tổ nghề Gốm được tổ chức hằng năm nhằm tri ân công đức các bậc tiền nhân đã tạo dựng nên nghề Gốm, đồng thời giáo dục cho con cháu, thế hệ trẻ của làng về nguồn cội, lịch sử, cũng như ý thức bảo tồn làng Nghề, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh làng nghề truyền thống với du khách, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, yên tâm gắn bó với làng nghề và có ý thức bảo tồn, phát huy nghề gốm truyền thống, gắn liền với việc đào tạo nghề cho thế hệ trẻ.

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

1

Ngày 30/8/2017.

(Ngày Mồng 9/ 7/ÂL)

- Từ 14 giờ 00 – 16 giờ 00

- Từ 16 giờ 00 – 17 giờ 30’ 

- Từ 19 giờ 00 –  22 giờ 00’

 

- Diễn ra các hoạt động dân gian

- Cúng lễ Túc

- Hô bài chòi

- Nhân dân và du khách

- Ban Tế lễ làng Gốm

- Trung Tâm VH-TT Thành phố Hội An.

2

Ngày 31/8/2017.

(Ngày Mồng 10/7/ÂL)

- Từ 6 giờ 30 - 8 giờ 00’

- Từ 8 giờ 00’ - 8 giờ 30’

- Từ 8 giờ 30’ – 9 giờ 00’

- Từ 9 giờ 00’ - 9 giờ 30’

- Từ 9 giờ 30’- 10 giờ 30’

 

- Từ 10giờ 30’ - 11 giờ 00’

- Từ 11 giờ 00’- 12 giờ 00’

 

- Từ 14 giờ 00’ - 14 giờ 30’

 

- Từ 14giờ 30’ - 15 giờ 00’

 

- Từ 15 giờ 00’ - 16 giờ 30’

 

 Từ 16 giờ 30’ - 17 giờ 00’

 

- Nghi lễ giỗ Tổ nghề gốm.

- Rước kiệu Tổ nghề Gốm

-  Hát Tuồng.

-  Khai mạc Lễ Hội- Dâng lễ vật.

-  Tế lễ Tổ nghề Gốm

- Đua thuyền

- Trưng bày sản phẩm gốm.

- Thi chuốt Gốm

- Thi nặn con thổi.

- Thi nấu cơm niêu.

- Cúng tạ và dùng cơm trưa

- Bịt mắt đập nồi, bùng binh.

- Vượt cầu đập niêu.

 

- Kéo co ( 04 Đội ).

 

Tổng kết Bế mạc

 

 

- Ban trị sự miếu Nam Diêu, các hộ sản xuất gốm và nhân dân khối Nam Diêu.

- CLB Tuồng Nam Diêu.

- Lãnh đạo UBND, NCT, Ban trị sự và nhân dân .

- Ban trị sự Miếu Nam Diêu.

-  Ngư dân khối Nam Diêu.

- Các cơ sở sản xuất gốm

- Các cơ sở sản xuất gốm và du khách.

- Các cơ sở sản xuất gốm và du khách.

- Nhân dân và du khách.

- Nhân dân và du khách.

- Nhân dân và du khách.

- Nhân dân và du khách.

- Nhân dân Khối Nam Diêu.

 

Tin liên quan