Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 12/9 đến ngày 25/9/2017

Từ ngày 12/9 đến ngày 25/9/2017 các báo đã có khoảng 18 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tin liên quan