Khai trương Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Thành phố Hội An

Chiều ngày 19.2 Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức lễ khai trương Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ website: toaanhoian.gov.vn

Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân thành phố Hội An là kênh chính thức công khai hoạt động của TAND Thành phố, thông tin kết quả hoạt động tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, thụ lý và giải quyết các loại án.

Xây dựng Cổng thông tin điện tử là một trong những nội dung trong chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tòa án, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - tư pháp, phục vụ tốt nhất yêu cầu người dân, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, tạo môi trường giao tiếp điện tử giữa cơ quan, tổ chức và người dân với Tòa án nhân dân Thành phố; giữa cán bộ công chức - người lao động trong hệ thống tòa án nhân dân..