Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 15đến ngày 31/12/2017

Từ ngày 15/12 đến ngày 31/12/2017 các báo đã có khoảng 13 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tin liên quan