Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 18/5 đến ngày 26/5/2018

Từ ngày 18/5 đến ngày 26/5/2018 các báo đã có khoảng 10 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tin liên quan