Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 12/7 đến ngày 31/7/2018

Từ ngày 12/7 đến ngày 31/7/2018 các báo đã có khoảng 20 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tin liên quan