Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2019

Từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2019 các báo đã có khoảng 20 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An – Website www.hoian.gov.vn(mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tin liên quan