[Infographic] - Dừng các hoạt động này từ 0h ngày 29.7 đến 13.8 để phòng chống Covid-19

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, chiều qua 18.7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.