Hội An tiếp tục dừng thêm một số hoạt động kinh doanh để phòng, chống Covid - 19

Ngày 29.7.2020, UBND Thành phố Hội An ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ các hoạt động để phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo đó, ngoài các hoạt động UBND tỉnh quyết định tạm dừng hoạt động từ ngày 28.7.2020 , UBND Thành phố Hội An quyết định tạm đình chỉ thêm một số hoạt động sau:

Kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán rượu, bia, cà phê, giải khát.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 29.7.2020 đến ngày 13.8.2020

Tin liên quan