Công an Hội An xử phạt hành chính 8 trường hợp không khai báo tạm trú theo quy định

Đến nay, Công an thành phố phối hợp các cơ quan chức năng kiểm soát 2.360 phương tiện giao thông các loại với 1.632 người khai báo y tế, lộ trình di chuyển và 3.081người được đi thân nhiệt khi tham gia giao thông ở các điểm chốt chặn tại khu vực giáp ranh Hội An.

Hiện có, 635 người từ địa phương khác cư trú (trong đó thành phố Đà Nẵng: 259 người) và 1.320 người nước ngoài tạm trú, lưu trú trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố đã kiểm tra 606 cơ sở lưu trú. Xử phạt hành chính 8   trường hợp không khai báo tạm trú theo quy định, số tiền 7.700.000 đồng.

Tin liên quan