Công an Hội An: xử lý 19 trường hợp vi phạm quy định không khai báo lưu trú, phạt tiền 12.000.000 đồng.

Từ khi triển khai các biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19 đến nay, Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng; đã xử lý 19 trường hợp vi phạm quy định không khai báo lưu trú, phạt tiền 12.000.000 đồng.

 Đến nay, Công an thành phố đã kiểm soát 17.694 phương tiện giao thông các loại với 13.518 người khai báo y tế, lộ trình di chuyển và 21.691 người được đo thân nhiệt khi tham gia giao thông ở các điểm chốt chặn tại khu vực giáp ranh Hội An.

Trên địa bàn thành phố Hội An hiện có: 643 người từ địa phương khác tạm trú (trong đó từ thành phố Đà Nẵng: 282 người); 804 người nước ngoài tạm trú và 470 người nước ngoài lưu trú trên địa bàn thành phố.