Hội An: đến 30.8.2020 còn 24 trường hợp cách ly y tế tập trung

Trong đó, cách ly tại Trạm Y tế phường Cẩm Châu (15 trường hợp); Bệnh viện Đa khoa Hội An (4 trường hợp); Nhà lưu trú Bãi Ông - Cù lao Chàm (5 trường hợp).

Đến nay, thành phố có 811 trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung; tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy: 10.914 mẫu, trong đó 10.885 mẫu âm tính, 29 mẫu dương tính; 8 bệnh nhân covid của thành phố đã được điều trị khỏi.

Trao Quyết định hoàn thành thời gian cách ly cho 21 người tại Trạm Y tế xã Cẩm Thanh sáng 30.8.2020

Tin liên quan