Khai trương trung tâm ươm tạo doanh nghiệp tại Hội An

Với mong muốn tạo một hệ sinh thái doanh nghiệp đủ mạnh sống tốt hậu Covid-19, tối 22.9, Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và không gian làm việc chung Phynig House chính thức khai trương tại TP.Hội An.

 thức khai trương tại TP.Hội An.