Góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Hội An năm 2020

Thực hiện Công văn số 3089/UBND ngày 6/10/2020 của UBND thành phố về việc tham gia góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Hội An năm 2020.

Cổng TTĐT thành phố đăng tải dự thảo báo cáo của UBND thành phố về kết quả xây dựng Nông thôn mới của thành phố Hội An năm 2020 để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thành phố. Các ý tham gia góp ý của nhân dân gửi trực tiếp về  Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố (địa chỉ: 04- Ngô Gia Tự, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam; Email: nongthonmoiha@gmail.com) trước ngày 20/10/2020 để tổng hợp.

Báo cáo phần 1

Báo cáo phần 2

Tin liên quan