CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 9 VÀ TÌNH HÌNH MƯA LŨ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão số 9 (có tên Molave) sẽ đi vào Biển Đông trong ngày hôm nay (26/10) và di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng.