Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.